• Decrease font size
  • Default font           size
  • Increase font size
Jan Tiesinga en Albert Komduur zwaaien af

Klaas Smid nieuwe Erevoorzitter.

Op een gezellige drukke algemene ledenvergadering heeft de Vereniging voor Volksvermaken na 29 jaar afscheid genomen van bestuurslid Albert Komduur. Daarnaast is ook voorzitter Jan Tiesinga afgetreden en heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan Lammert Kalfsbeek.Het Wapen Van Drenthe was vrijdag 18 Maart het decor van de 78e algemene leden vergadering van de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Veel spannende punten stonden er niet op de agenda. Het programma voor 2016 is nagenoeg hetzelfde en de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester werden door de leden zonder commentaar akkoord bevonden. Het door het bestuur voorgestelde contributie verhoging van € 15,- werd door alle aanwezigen zonder morren geaccepteerd en tijdens de rondvraag werd er alleen geïnformeerd naar de voortgang van de bouw van een nieuwe loods. Volksvermaken is daarover nog in gesprek met de gemeente en veel meer kon daar niet over verteld worden.

Erevoorzitter
Het belangrijkste punt op de agenda was punt 9, de bestuursverkiezing. Allereerst werd afscheid genomen van de Erevoorzitter. Hans van der Laan, oud burgermeester van de gemeente Noordenveld was in die hoedanigheid erevoorzitter van de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Met het beëindigen van zijn carrière als burgermeester is er ook een eind gekomen aan het erevoorzitterschap. Gelukkig is de nieuwe burgermeester van Noordenveld, dhr. Klaas Smid bereid gevonden deze eervolle taak op zich te nemen en voorgedragen als nieuwe erevoorzitter van de vereniging wat kon rekenen op goedkeuring van de aanwezige leden.

Erelid
Vervolgens werden Albertus Lieffering en Cor van der Steeg beiden herkozen voor nog een periode van vier jaar en werden Jan Herman Kunst en Egbert de Rink voorgedragen door het bestuur en door de leden benoemd als nieuwe bestuursleden. Na deze benoeming was het tijd om afscheid te nemen van de twee nestors uit de groep. Voorzitter Jan Tiesinga geeft na zes jaar zitting te hebben genomen in het bestuur, waarvan vijf als voorzitter de voorzittershamer over aan Lammert Kalfsbeek. Ook Albert Komduur verlaat het bestuur en dat na 29 jaar. Beide heren werden hartelijk bedankt voor de jarenlange inzet en zijn met unanieme goedkeuring van de leden benoemd tot erelid van de vereniging.