• Decrease font size
  • Default font           size
  • Increase font size
Historie
Historie

In café Willem Scheepstra aan de Raadhuisstraat te Roden werd op 18 maart 1939 de vereniging opgericht door 16 Rodenaren. In een week tijd groeide het aantal leden tot 90.

 

Café Willem Scheepstra
     

Op 20 maart 1939 werd de eerste algemene vergadering gehouden (klik hier voor de bijbehorende notulen). Er werd een bestuur gekozen bestaande uit de volgende personen: H.G. de Graaf, M. de Vries, Hms de Vries, A. Ananias, K.G. Vos en St. Datema. De jaarlijkse contributie voor de leden werd vastgesteld op fl. 1,-. De voornemens zijn een concours-hippique te organiseren en verdere festiviteiten rond Hemelvaart en de Rodermarkt.

 
Op 18 mei 1939 werd het eerste concours-hippique gehouden alsmede een kleine kermis georganiseerd en er was een bokswedstrijd op het pleintje bij het Zuidenveld.
 
In de algemene vergadering van 22 februari 1940 wordt Mej. C. S. Kymmell benoemd tot beschermvrouwe van de vereniging en burgemeester Bloemers tot ere-voorzitter. Ook werden geregeld toneelvoorstellingen georganiseerd.
 
De oorlogsomstandigheden legde aan de vereniging beperkingen op. Zo werd er in 1942 geen concours-hippique georganiseerd. Na de oorlogsjaren bloeiden de activiteiten weer op.
 
Op 11 maart 1948 stelt het bestuur voor om de contributie te verhogen naar fl. 2,50, een verhoging dus van fl. 1,50. Een enorme discussie ontstond, dit zou leden kosten. Na enig heen en weer gepraat werd de contributie vastgesteld op fl. 2,-.
 
De volgende jaren werd steeds een traditioneel pakket aan evenementen georganiseerd met af en toe een nieuw evenement. Het aantal leden steeg en met het organiseren van steeds meer evenementen ook het aantal bestuursleden.
 
Zo werd in 1971 de eerste wielerlus van Roden georganiseerd en in 1974 de eerste kortebaandraverij. Evenementen welke heden ten dage nog worden georganiseerd.
 
Het aantal leden bedraagt heden ten dage ongeveer 630 en het aantal bestuursleden 9. De contributie bedraagt thans slechts € 12,- per jaar.

 

 

 
Café Willem Scheepstra

Roden telde in vroeger jaren tal van markante caféhouders.Eén van die kasteleins heette Willem Scheepstra uit de Raadhuisstraat en was misschien wel het bekendst van allemaal. Niet alleen  met zijn imposante verschijning maakte hij indruk, maar ook met zijn gevatte opmerkingen en opmerkelijke daden liet hij menigeen in verwarring achter.

Vlakbij het café van Dikke Willem was het busstation van de E.S.A. en op een late avond tegen middernacht stapt er een onbekende dame het café binnen en confronteert de kastelein met de volgende vraag: “Meneer, weet u misschien wanneer de laatste bus vertrekt ?”

 

Foto uit 1950 van caféhouder Willem Scheepstra (Dikke Willem) in de bekende houding achter de tap. (Fotoarchief: K.A.Hagenouw)

Dikke Willem, ook deze keer weer niet op zijn mondje gevallen, antwoordt: “Nou mevrouw, dat kan nog wel joaren duren!”  De dame, voelt zich behoorlijk voor schut gezet, beent vervolgens boos het café uit, maar ook buiten het pand is de bulderende lach van Dikke Willem en zijn stamgasten duidelijk hoorbaar.

 

   

Op een avond komt er een kerel smoorbezopen het café binnen en bestelt een heldere borrel. Dikke Willem bekijkt het heerschap eens en ziet dat de man al genoeg aan Bachhus geofferd heeft en besluit dan dat de dop voor deze dronkaard op de fles blijft. Op zijn eigen bekende manier maakt Dikke Willem dit de man vervolgens duidelijk met de woorden: “Waor je de kachel kocht hebben, koop je de piepen ôk moar!

 

   
Op een andere avond komt er een ander lollig heerschap het café binnen met  het wat ongebruikelijke verzoek: “Een borreltje Scheepstra. Van boven vol, het onderste kan mai niks schelen!”  Op dat moment besluit Dikke Willem de grapjas een hak te zetten en zet vervolgens een borrel voor de man op tafel, wacht tot de man een teug uit het glas neemt, pakt daarna het borrelglaasje op en laat de inhoud in zijn keelsgat verdwijnen. De gast totaal verbouwereerd hakkelt: “Hé,hé, wat doe je nou? Da’s mién borrel?”    
Waarop Dikke Willem antwoord: “Ja moar het onnerste kon je toch niks schelen?”    

 

Bron: Tijdschrift nr2 2004 Historische Vereniging Roon (www.historischeverenigingroon.nl

   
 
Rodermarktparade sinds 1964

Sinds 1964 wordt er op de  Rodermarkt zaterdag de traditionele parade gehouden. 

Ook de organisatie van dit bekende nationale evenement ligt in handen van De Vereniging voor volksvermaken Roden.

 

lees meer . . .