Organisatie

De Vereniging voor Volksvermaken Roden organiseert jaarlijks vele grote evenementen in Roden. Daarnaast is de Vereniging voor Volksvermaken Roden eigenaar van de Kinderboerderij in Roden. Momenteel bestaat het bestuur uit 8 personen en er lopen dit jaar drie aspirant bestuursleden mee. De huidige burgemeester van de gemeente Noordenveld, dhr. Van der Laan, is ere-voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaken Roden.

Het bestuur vergadert ongeveer één keer in de twee weken. De organisatie van de Lus van Roden en het Concours Hippique zijn in handen van de commissies. In deze zitten mensen uit het vakgebied (wielrennen / paardensport) en bestuursleden van Volksvermaken.

De Kinderboerderij is ondergebracht in een aparte stichtingen het stichtingbestuur van de kinderboerderij bestaat uit vijf personen, waaronder 1 bestuurslid van de Vereniging voor Volksvermaken.

De Vereniging voor Volksvermaken werkt veel samen met andere partijen uit Roden zoals de stichting Jaarbeurs van het Noorden, de Zakenkring Roden, de Oranje Stichting Roden, de Gemeente Noordenveld, Rij en menvereniging Roden en vele andere organisaties die Volksvermaken ondersteunen maar ook ondersteund worden door Volksvermaken.

Alle evenementen worden door Volksvermaken vrijwillig georganiseerd. Wij zijn onze vele (ruim 100) vrijwilligers daar dan ook zeer erkentelijk voor. Hoe klein of groot de inzet ook is, de inzet van al onze vrijwilligers is van levensbelang voor onze vereniging.

 

Vereniging voor Volksvermaken Roden Stichting Kinderboerderij Volksvermaken Roden
Postbus 86
9300 AB Roden
info@volksvermaken.nl
Postbus 86
9300 AB Roden
kinderboerderij@volksvermaken.nl
Bestuur: Bestuur:
Lammert Kalfsbeek, voorzitter Herman Holland, voorzitter
Jaroen Cazemier, penningmeester Jaroen Cazemier, penningmeester
Rik van der Es, secretaris Henk Komduur, secretaris
Albertus Lieffering, vice voorzitter Ludy Bron, bestuurslid
Henk Cazemier, bestuurslid Jan Tiesinga, bestuurslid
Cor van der Steeg, bestuurslid
Jan Herman Kunst, bestuurslid
Egbert de Rink, bestuurslid
Peter Hut, bestuurslid
X