Vrijdag 21 maart kwamen de leden van de Vereniging voor Volksvermaken Roden bijeen voor de 81e Algemene Ledenvergadering. In de Galerie van Hotel-Eetcafé Onder de Linden in Roden opende voorzitter Lammert Kalfsbeek de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Een succesvol verlopen jaar met tal van geslaagde en druk bezochte evenementen. De veertien punten op de agenda werden kort maar krachtig doorlopen en de kascommissie verzocht de vergadering om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor de prima financiële cijfers.

Nieuwe bestuursleden
Met Irwig de Vos en Roy Steendam werden twee nieuwe bestuursleden benoemd. Daarnaast werd Wim Oosterhuis door de vergadering benoemd als secretaris van de vereniging. Onbekend zijn de heren inmiddels niet meer want ze liepen al een ruim een half jaar mee in het bestuur, maar nu mogen ze dan ook met trots het Volksvermaken-speldje dragen. Irwig gaat zich bezig houden met de coördinatie van de bouwgroepen van de Rodermarktparade en Roy heeft inmiddels zitting genomen in diverse commissies waaronder de Sinterklaas- en Weihnachtsmarktcommissie.

80-jarig bestaan
Na de benoeming van de nieuwe bestuursleden werd de evenementenagenda voor het jaar 2019 doorgenomen. Wederom een bomvolle agenda waar natuurlijk de bekende evenementen zoals het Neutjeschieten, de Lus van Roden en de Weihnachtsmarkt weer op staan. Daarnaast is het bestuur druk bezig om de RadioNL Zomertoer weer naar Roden te halen en beloofde voorzitter Lammert Kalfsbeek extra festiviteiten tijdens Kleintje Rodermarkt vanwege het 80-jarig bestaan van de vereniging en tevens het 75e Concours Hippique. De volledige evenementenagenda is te downloaden op Volksvermaken.nl

De vergadering werd afgesloten met de welbekende vraagtekens op de agenda waarna er onder het genot van een hapje en een drankje gezellig nagepraat werd over de mooie evenementen die er weer aan gaan komen.

X