Beste leden,

In lijn met de genomen politieke en landelijke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het Coronavirus hebben wij als bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken Roden besloten om de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2020 te annuleren. Zodra er meer bekend is, informeren we onze leden over de alternatieve datum.

Hopende u hier voldoende en vroegtijdig over te hebben geïnformeerd, gaan we er ook van uit dat u begrip heeft voor dit besluit.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken Roden

Lammert Kalfsbeek
Voorzitter.

X