HISTORIE

In café Willem Scheepstra aan de Raadhuisstraat te Roden werd op 18 maart 1939 de vereniging opgericht door 16 Rodenaren. In een week tijd groeide het aantal leden tot 90.

Op 20 maart 1939 werd de eerste algemene vergadering gehouden (notulen-oprichting-1939). Er werd een bestuur gekozen bestaande uit de volgende personen: H.G. de Graaf, M. de Vries, Hms de Vries, A. Ananias, K.G. Vos en St. Datema. De jaarlijkse contributie voor de leden werd vastgesteld op fl. 1,-. De voornemens zijn een concours-hippique te organiseren en verdere festiviteiten rond Hemelvaart en de Rodermarkt.

Op 18 mei 1939 werd het eerste concours-hippique gehouden alsmede een kleine kermis georganiseerd en er was een bokswedstrijd op het pleintje bij het Zuidenveld.

In de algemene vergadering van 22 februari 1940 wordt Mej. C. S. Kymmell benoemd tot beschermvrouwe van de vereniging en burgemeester Bloemers tot ere-voorzitter. Ook werden geregeld toneelvoorstellingen georganiseerd.

De oorlogsomstandigheden legde aan de vereniging beperkingen op. Zo werd er in 1942 geen concours-hippique georganiseerd. Na de oorlogsjaren bloeiden de activiteiten weer op.

Op 11 maart 1948 stelt het bestuur voor om de contributie te verhogen naar fl. 2,50, een verhoging dus van fl. 1,50. Een enorme discussie ontstond, dit zou leden kosten. Na enig heen en weer gepraat werd de contributie vastgesteld op fl. 2,-.

De volgende jaren werd steeds een traditioneel pakket aan evenementen georganiseerd met af en toe een nieuw evenement. Het aantal leden steeg en met het organiseren van steeds meer evenementen ook het aantal bestuursleden.

Zo werd in 1971 de eerste wielerlus van Roden georganiseerd en in 1974 de eerste kortebaandraverij. Evenementen welke heden ten dage nog worden georganiseerd.

Het aantal leden bedraagt heden ten dage ongeveer 630 en het aantal bestuursleden 10. De contributie bedraagt thans slechts € 15,- per jaar.

Lid worden van de Vereniging voor Volksvermaken Roden? Dat kan hier!