DE VERENIGING

De Vereniging voor Volksvermaken Roden organiseert jaarlijks vele grote evenementen in Roden. Daarnaast is de Vereniging voor Volksvermaken Roden eigenaar van de Kinderboerderij in Roden. Momenteel bestaat het bestuur uit 10 personen. De huidige burgemeester van de gemeente Noordenveld, dhr. Smid, is ere-voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaken Roden.

Het bestuur vergadert ongeveer één keer in de twee weken. De organisatie van de Lus van Roden en het Concours Hippique zijn in handen van de commissies. In deze zitten mensen uit het vakgebied (wielrennen / paardensport) en bestuursleden van Volksvermaken.

De Kinderboerderij is ondergebracht in een aparte stichtingen het stichtingbestuur van de kinderboerderij bestaat uit vijf personen, waaronder 1 bestuurslid van de Vereniging voor Volksvermaken.

De Vereniging voor Volksvermaken werkt veel samen met andere partijen uit Roden zoals de stichting Jaarbeurs van het Noorden, de Zakenkring Roden, de Oranje Stichting Roden, de Gemeente Noordenveld, Rij- en menvereniging Mensinghe en vele andere organisaties die Volksvermaken ondersteunen maar ook ondersteund worden door Volksvermaken.

Alle evenementen worden door Volksvermaken vrijwillig georganiseerd. Wij zijn onze vele (ruim 100) vrijwilligers daar dan ook zeer erkentelijk voor. Hoe klein of groot de inzet ook is, de inzet van al onze vrijwilligers is van levensbelang voor onze vereniging.

Bestuur

Vereniging voor Volksvermaken Roden
Postbus 86
9300 AB Roden
info@volksvermaken.nl
Bestuur:
Lammert Kalfsbeek
voorzitter
lammert@volksvermaken.nl
André Postema
penningmeester
andre@volksvermaken.nl
Wim Oosterhuis
secretaris
info@volksvermaken.nl
Albertus Lieffering
vice voorzitter
albertus@volksvermaken.nl
Cor van der Steeg
bestuurslid
cor@volksvermaken.nl
Jan Herman Kunst
bestuurslid
janherman@volksvermaken.nl
Egbert de Rink
bestuurslid
egbert@volksvermaken.nl
Peter Hut
bestuurslid
peter@volksvermaken.nl
Roy Steendam
bestuurslid
roy@volksvermaken.nl
Irwig de Vos
bestuurslid
irwig@volksvermaken.nl

Stichting Kinderboerderij

Stichting Kinderboerderij Volksvermaken Roden
Postbus 86
9300 AB Roden
kinderboerderij@volksvermaken.nl
Bestuur:
Herman Holland
voorzitter
Jaroen Cazemier
penningmeester

Irwig de Vos
secretaris

Jan Tiesinga

bestuurslid

Ludy Bron
bestuurslid
Henk Komduur
bestuurslid