Namens de Vereniging voor Volksvermaken Roden schenkt voorzitter Lammert Kalfsbeek 50 pakken chocolademelk aan de voedselbank, om de pakketten in deze dagen aan te vullen.

Noordenveld telt zo’n 50 huishoudens die gebruik maken van de voedselbank, waarbij de Stichting Voedselbank Noordenveld afhankelijk is van en vrijwilligers en ook giften. Met de aankomend feestdagen in het vooruitzicht, heeft het bestuur gedacht om in de vorm van chocolademelk de pakketten aan te vullen.

X