Cor Emmens is benoemd tot lid van verdienste van de Verenging voor Volksvermaken. Een unicum, want zover bekend is dit nog niet eerder gebeurd binnen de verenging. Het bestuur vond het zeer van toepassing om Cor met deze benoeming te eren voor zijn jarenlange bijzonder actieve betrokkenheid en inzet voor de Vereniging voor Volksvermaken Roden.

Cor komt deze benoeming zeer zeker toe, want de vereniging kan altijd een beroep op hem doen, als verkeersregelaar, voor de opbouw en afbouw van evenementen en ook als ‘regisseur’ voor de trekker chauffeurs tijdens de parade. Afgelopen weekend werd Cor verwelkomt en zeker zeer verrast door het bestuur en zijn collega verkeersregelaars/vrijwilligers en is de oorkonde aan hem overhandigd.