Aangezien het kabinet op 21 april jl. heeft afgekondigd dat de meeste bestaande coronamaatregelen worden verlengd en dat tot en met 1 september alle evenementen zijn afgelast, zijn wij genoodzaakt om alle evenementen die tot deze datum bij ons op de agenda staan, definitief te moeten afgelasten.

Het betekent dat we helaas het evenement ‘De Lus van Roden’ die 11 juli 2020 op het programma staat, moeten annuleren.

 

Namens het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken Roden

Lammert Kalfsbeek
Voorzitter

X