Vanaf 1 juli 2021 geldt er de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de Vereniging voor Volksvermaken Roden, waaronder het tegenstrijdig belang van een bestuurder. In ons geval zou het kunnen zijn dat wij als bestuurder een persoonlijk belang hebben en daardoor niet in staat zijn om het belang van de vereniging integer en onbevooroordeeld te bewaken. Op dat moment is sprake van een tegenstrijdig belang.

Als bestuurder van de vereniging mogen we namelijk niet deelnemen aan een besluitvorming als er een (in)direct belang is, dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Als dit wel gebeurt, is het besluit niet rechtsgeldig. In de statuten is er ook de regeling belet en ontstentenis opgenomen, voor het geval er bij Volksvermaken Roden een bestuurder is die tijdelijk de functie niet kan uitoefenen of als bestuurder uit de functie is ontheven.

Het leek ons dan verstandig om de statuten door te laten nemen, want de huidige statuten dateren nog van het jaar 1978. Een statutenwijziging was naast de wetswijziging ook wel aan een optimalisatie toe.

Notariskantoor Holland & van der Woude heeft de verouderde statuten doorgenomen en vervolgens van een update voorzien. Al met al geen grootse aanpassing, meer een optimalisatie en meer van deze tijd.

*Foto van Coby van Zanten